hoe gaan we te werk?

bedrijfstaxatie

Makelaarskantoor Jurgens & Van Bemmelen ondersteunt bedrijven met visie, kennis en expertise. We houden bij onze taxaties altijd rekening met het steeds veranderende kader. Wetten, nieuwe Europese richtlijnen en demografische en economische ontwikkelingen.

Ten dienste van alle betrokken commerciële partijen onderzoeken we alle aspecten die de waarde van onroerend goed kunnen beïnvloeden. Dat leidt tot taxaties waarop je kunt bouwen, letterlijk en figuurlijk.

Er zijn verschillende redenen mogelijk om een bedrijfstaxatie te laten verrichten:

Taxatie t.b.v. financieringen

Deze taxatievorm is ten behoeve van de financiering bij de aankoop van een bedrijfspand, oversluiten van een bestaande financiering of in geval van verbouw en/of renovatie van een pand. De taxatie is ook geschikt voor de huidige of toekomstige eigenaar die een hypotheek wil verlenen op zijn bedrijfspand.

Taxatie t.b.v. aankoopbeslissingen

Deze taxatievorm is geschikt wanneer je een bedrijfspand, winkel of kantoor wilt kopen. Of wanneer je een onafhankelijk advies wilt hebben omtrent de gehanteerde vraagprijs. Taxatie ten behoeve van aankoopbeslissingen is een onderbouwd advies over waarde, bestemming en gebruik, waarbij de aspirant-koper kan beoordelen of het desbetreffende pand ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf aan de verwachtingen voldoet van prijs, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. Ook is de taxatie geschikt voor de toekomstige eigenaar die hypotheek wenst te verlenen op zijn bedrijfspand.

Taxatie t.b.v. verkoopbeslissingen

Deze taxatievorm is geschikt voor degene die een bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend goed wil verkopen. Tevens geeft de taxatie een onafhankelijk advies, omtrent de te hanteren vraagprijs. Taxatie ten behoeve van verkoopbeslissingen is een onderbouwd advies over waarde, bestemming, gebruik en gebruiksmogelijkheden.

Taxatie t.b.v. de Belastingdienst

Deze taxatievorm is geschikt wanneer je duidelijkheid wil omtrent de waarde van de onroerende zaken die bedrijfsmatig worden aangewend richting de Belastingdienst. Taxatie ten behoeve van de Belastingdienst is een onderbouwd advies over waarde, bestemming, gebruik en gebruiksmogelijkheden die door een ervaren taxateur wordt vastgesteld.

Balanswaardebepaling

Ondernemers willen de waarde weten van hun bedrijfspand op een bepaalde datum. Voor het vaststellen van het bedrijfskapitaal is het belangrijk dat per peildatum een goede waarde wordt gehanteerd voor de bedrijfsbalans en jaarrekening. Mede hiervan is het bedrijfsresultaat afhankelijk.

Huurprijsadvies

Deze taxatievorm is geschikt voor mensen die een bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend-goed verhuren of huren. De huurprijstaxatie is een soort bedrijfstaxatie. Het is een onderbouwd advies over huurwaarde, in relatie tot het bestemmingsplan, gebruik en gebruiksmogelijkheden. De taxatie is geschikt voor iedere eigenaar, die wil overgaan tot verhuur van zijn bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend goed of voor een aspirant-huurder. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde BW 7a: 1624-panden en overige bedrijfspanden.

Vaststellingsovereenkomst Belastingdienst

De vaststellingsovereenkomst Belastingdienst is een taxatie van een onroerende zaak, die door de taxateur tezamen met een taxateur van de Belastingdienst wordt afgenomen. Het doel van deze taxatie is het bepalen van de waarde van een onroerende zaak. Tevens stelt de taxatie het vermogen van een belastingplichtige of onderneming vast, de inbreng- of ontrekkingswaarde bij een onderneming of voor de belastingheffing van een bepaald jaar. De uitkomst van de taxatie is bindend voor beide partijen. Een belastingplichtige kan een “vaststellingsovereenkomst” aanvragen bij de Belastingdienst.

CONTACT OPNEMEN

WE STAAN VOOR je KLAAR

Spreekt onze manier van samenwerken je aan? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek.